6 راه برای جلوگیری از افت تحصیلی در دوره متوسطه

قرار نیست که این صحبتها باعث ترستان شود. در واقع برعکس، هدف این است که به طریقی باعث تضمین موفقیت

Read more

10 ترفند برای اینکه انجام تکالیف را به تعویق نیندازید

انجام تکالیف منزل شاید همیشه با دشواری و بی میلی بوده و به دنبال خود استرس را نیز برای فرد

Read more

3 تکنیک موثر برای یادداشت برداری سر کلاس

در مورد فواید یادداشت برداری و نکاتی که مهم هستنند و در یادداشت برداری باید بهشون توجه بشه صحبت کردیم.

Read more

مهارت یادداشت برداری موثر با چند نکته ساده

یادداشت برداری ‌یکی‌ از مهارتهایی ‌هست ‌که ‌به‌ ندرت ‌‌آموزش‌داده ‌میشه. معلم‌ها و استادها ‌معمولا فرض‌ می کنند که‌‌‌ یادداشت‌

Read more