چگونه برای یادگیری مهارت جدید با خودتون قرارداد ببندید

ما اغلب میدونیم که چی میخوایم ولی نمیدونیم چطور بهش دست پیدا کنیم. وقتی که به خودتون قول میدین که

Read more