7 راه افزایش تمرکز درکار

در محیط کار سرتان با بسیاری از همکاران، دوستان، فناوری های نوین گرم خواهد بود، اینکه با همه ی این

Read more

6 گام برای دوستی با همکاران جدید

در یک کار جدید همه چیز بوی تازگی می دهد. هیچ چیز برای شما آشنا نیست. یک میز کار که

Read more

یک راهکار ساده و عملی برای پس انداز کردن

هر روز همکارانم برای ناهار خوردن به رستوران های اطراف اداره میرن در حالی که من پشت میزم نشستم و

Read more