7 راه برای غلبه بر تنبلی در درس خواندن

همه ی ما میدونیم که تنبلی یک حالت ذهنی هست که هر کسی اون رو در زندگیش تجربه کرده. گاهی

Read more

7 راه افزایش تمرکز درکار

در محیط کار سرتان با بسیاری از همکاران، دوستان، فناوری های نوین گرم خواهد بود، اینکه با همه ی این

Read more

یک راهکار ساده و عملی برای پس انداز کردن

هر روز همکارانم برای ناهار خوردن به رستوران های اطراف اداره میرن در حالی که من پشت میزم نشستم و

Read more