10 ترفند برای اینکه انجام تکالیف را به تعویق نیندازید

انجام تکالیف منزل شاید همیشه با دشواری و بی میلی بوده و به دنبال خود استرس را نیز برای فرد

Read more

9 گام برای بهتر شدن نتیجه ی امتحان ریاضی

بسیاری از دانش آموزان  فکر میکنند که ریاضی از سخت ترین درسهایی است که در طول تحصیل در مدرسه مطالعه

Read more