مزایای حیرت آور یادگیری زبان خارجی

همه ی ما می دانیم که یادگیری یک زبان خارجی می تواند باعث قرار گیری فرد در مسیر حرفه ای

Read more

نکاتی برای بهبود دیکته (به ویژه هنگام یادگیری یک زبان جدید)

یاد گرفتن املای کلمات به خصوص وقتی که در حال یاد گرفتن یک زبان جدید هستید خیلی مهم هست و

Read more