چه عواملی حواس مون رو موقع مطالعه پرت میکنن؟

در هنگام مطالعه و درس خوندن، یکی از مسائل مهم تمرکز کردنه که شما برای موفقیت باید خیلی بهش توجه

Read more

روش تمرکز کردن برای مطالعه در5 مرحله

زمانی که قصد دارید شروع به درس خواندن کنید افکارهای مختلف نا خودآگاه به سراغتان می­آید و نمیتوانید به خوبی

Read more