10 ترفند برای اینکه انجام تکالیف را به تعویق نیندازید

انجام تکالیف منزل شاید همیشه با دشواری و بی میلی بوده و به دنبال خود استرس را نیز برای فرد

Read more

8 نکته برای انجام تکالیف در زمان کوتاه تر

اگر شما یک هدفی یا برنامه ای در طول تحصیل داشته باشید قعطا آن هدف انجام دادن تکالیف در طول

Read more

بهترین زمان برای انجام تکالیف کودکان

وقتی که کودکان یک روال منظم برای انجام تکالیف داشته باشند موفق تر خواهند بود. اما اگر زمان صحیحی را

Read more

9 گام برای بهتر شدن نتیجه ی امتحان ریاضی

بسیاری از دانش آموزان  فکر میکنند که ریاضی از سخت ترین درسهایی است که در طول تحصیل در مدرسه مطالعه

Read more