کجا درس بخونیم؟ (بهترین مکان ها برای درس خوندن)

من مطمئن هستم که مکان هایی مثل سینما، محل اجرای کنسرت و یک مراسم عروسی رو نمیشه به عنوان بهترین

Read more