بهترین زمان برای انجام تکالیف کودکان

وقتی که کودکان یک روال منظم برای انجام تکالیف داشته باشند موفق تر خواهند بود. اما اگر زمان صحیحی را

Read more

چگونه استرس در مدرسه را کاهش دهیم؟

دانش آموزان در طول تحصیل ممکن است با فشارهای مختلفی روبرو شوند. استرس ها و عوامل مختلفی که با آنها

Read more