6 گام برای دوستی با همکاران جدید

در یک کار جدید همه چیز بوی تازگی می دهد. هیچ چیز برای شما آشنا نیست. یک میز کار که

Read more

چطور در محیط کار یک همکار خوب باشیم؟

در طول روز شما بیشتر وقت خود را با همکاران خود میگذرانید تا اینکه بخواهید با سایر افراد مانند همسر،

Read more

مهارت ارتباط غیر کلامی در مصاحبه و مذاکره

زمانی که شما برای استخدام به یک شرکت مراجعه میکنید، علاوه بر لزوم داشتن یک تخصص، مهارت شما در استفاده

Read more