چطور مدیر بهتری باشیم؟

مدیر خوب بودن یکی از موضوعاتی است که همه ی افراد برای تبدیل شدن به آن تلاش می کنند. هر

Read more

ویژگی های مهم یک کارمند موفق

مشخصاتی که کارفرمایان در انتخاب کارمندان خود در نظر دارند همان صفاتی است که موفقیت کارمندان را به دنبال خواهد

Read more

روشهایی برای شاد نگه داشتن کارمندان در محیط کار

اینکه در محیط کار بتوانید زمینه ی شادی کارمندان و همکاران خود را فراهم نمایید امری بسیار مهم است که

Read more

چگونه همکار تان به نزدیک ترین دوستتان تبدیل می شود؟

حداقل هشت ساعت از زندگی روزانه ی خود را با همکار هایتان می گذرانید، هوای همدیگر را دارید و گاهی

Read more

چیکار کنیم تا در طول مصاحبه دستپاچه نشیم؟

تقریبا هر شخصی اضطراب مصاحبه ی شغلی را قبل و بعد از آن تجربه می کند. بعضی از افراد به

Read more